Reply – เหรียญหล่อรุ่นยกฐานะเนื้อทองคำ
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
เหรียญหล่อรุ่นยกฐานะเนื้อทองคำ
— by tmaxcycle tmaxcycle
เหรียญหล่อรุ่นยกฐานะเนื้อทองคำใช้ทองที่เหลือจากทำผอบใส่พระธาตุทำได้ 9 องค์
(รายละเอียดอื่นจะนำมาบอกเพิ่มเติมครับ)www.watnatangnok.com/