ภาพงานบรรจุ อัฐิหลวงพ่อจง วันวิสาขบูชา 2557

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ภาพงานบรรจุ อัฐิหลวงพ่อจง วันวิสาขบูชา 2557

tmaxcycle
Administrator
This post was updated on .
วัดหน้าต่างนอก บรรจุอัฐิหลวงพ่อจง วันวิสาขบูชานี้
ใน วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ. พระธาคุเจดีย์ศรีบางไทร
เวลา ๑๖.oo น. พระสงฆ์ ๙๙ รูป บรรจุอัฐิหลวงพ่อจง
เวลา ๑๘.oo น. ร่วมเวียนเทียนเป็นพุทธบูชา

กลางคืน ชมมหรสพ และ รำวงย้อนยุค และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
( watnatangnok.com )
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ภาพงานบรรจุ อัฐิหลวงพ่อจง วันวิสาขบูชา 2557

watnatangnok
ผมขอเพิ่มเติม รูปภาพวันงานนะครับ
ขอบคุณมากครับ
(www.watnatangnok.com)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ภาพงานบรรจุ อัฐิหลวงพ่อจง วันวิสาขบูชา 2557

ลูกศิษวัดที่ 8
In reply to this post by tmaxcycle
หลวงพ่อแม้นนี่.....ท่านมีเมตตาจริงๆ...เลย
ยุคนี้ หาพระที่มองเเล้วมีเสน่ห์ทาง เมตตายากจริงๆ