วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 09‬.09น หลวงพ่อแม้นได้เดินทางไปสร้างบารมีนั่งปรกวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด ที่อำเภอมหาราช ที่มีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ร่วมกับเกจิชื้อดังมากมายเป็นชุดแรก

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 09‬.09น หลวงพ่อแม้นได้เดินทางไปสร้างบารมีนั่งปรกวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด ที่อำเภอมหาราช ที่มีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ร่วมกับเกจิชื้อดังมากมายเป็นชุดแรก

watnatangnok
หลวงพ่อจง หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก

หลวงพ่อจง หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก

หลวงพ่อจง หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก

หลวงพ่อจง หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก