เตือนภัยครับเนื่องจากในช่วงนี้มีมิจฉาชีพมากมายในการมา‬ ประมูลพระ ขายพระตามกลุ่มต่างๆ ชอบก็อปรูปคนอื่นมาขาย ของเก้บ้าง ไม่มีตัวตนจริงบ้าง การเช่าหากันก็ระมัดระวังครับ ‪#‎เหรียญจากวัดรุ่นนี้จะมีโค้ต‬ มีเลข ทุกเหรียญ แต่การตอกจะคนละที่ จำแนกตามเนื้อ

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

เตือนภัยครับเนื่องจากในช่วงนี้มีมิจฉาชีพมากมายในการมา‬ ประมูลพระ ขายพระตามกลุ่มต่างๆ ชอบก็อปรูปคนอื่นมาขาย ของเก้บ้าง ไม่มีตัวตนจริงบ้าง การเช่าหากันก็ระมัดระวังครับ ‪#‎เหรียญจากวัดรุ่นนี้จะมีโค้ต‬ มีเลข ทุกเหรียญ แต่การตอกจะคนละที่ จำแนกตามเนื้อ

watnatangnok
#‪#‎เตือนภัยครับ‬ เอาไว้ดูกันเหนียวครับ ‪#‎เนื่องจากในช่วงนี้มีมิจฉาชีพมากมายในการมา‬ ประมูลพระ ขายพระตามกลุ่มต่างๆ ชอบก็อปรูปคนอื่นมาขาย ของเก้บ้าง ไม่มีตัวตนจริงบ้าง การเช่าหากันก็ระมัดระวังครับ ‪#‎เหรียญจากวัดรุ่นนี้จะมีโค้ต‬ มีเลข ทุกเหรียญ แต่การตอกจะคนละที่ จำแนกตามเนื้อครับผม  ‪#‎by‬ จ้า สุมาอี้ ครับผม
#‪#‎เตือนภัยครับ‬ เอาไว้ดูกันเหนียวครับ ‪#‎เนื่องจากในช่วงนี้มีมิจฉาชีพมากมายในการมา‬ ประมูลพระ ขายพระตามกลุ่มต่างๆ ชอบก็อปรูปคนอื่นมาขาย ของเก้บ้าง ไม่มีตัวตนจริงบ้าง การเช่าหากันก็ระมัดระวังครับ ‪#‎เหรียญจากวัดรุ่นนี้จะมีโค้ต‬ มีเลข ทุกเหรียญ แต่การตอกจะคนละที่ จำแนกตามเนื้อครับผม  ‪#‎by‬ จ้า สุมาอี้ ครับผม

#‪#‎เตือนภัยครับ‬ เอาไว้ดูกันเหนียวครับ
‪#‎เนื่องจากในช่วงนี้มีมิจฉาชีพมากมายในการมา‬ ประมูลพระ ขายพระตามกลุ่มต่างๆ ชอบก็อปรูปคนอื่นมาขาย ของเก้บ้าง ไม่มีตัวตนจริงบ้าง การเช่าหากันก็ระมัดระวังครับ
‪#‎เหรียญจากวัดรุ่นนี้จะมีโค้ต‬ มีเลข ทุกเหรียญ แต่การตอกจะคนละที่ จำแนกตามเนื้อครับผม
‪#‎by‬ จ้า สุมาอี้ ครับผม