เหรียญหล่อรุ่นยกฐานะเนื้อทองคำ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

เหรียญหล่อรุ่นยกฐานะเนื้อทองคำ

tmaxcycle
Administrator
เหรียญหล่อรุ่นยกฐานะเนื้อทองคำใช้ทองที่เหลือจากทำผอบใส่พระธาตุทำได้ 9 องค์
(รายละเอียดอื่นจะนำมาบอกเพิ่มเติมครับ)www.watnatangnok.com/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: เหรียญหล่อรุ่นยกฐานะเนื้อทองคำ

Budismt
เนื้ออื่นๆๆๆ มีไหมครับ.....รอข้อมูล