สอบถามครับ ไม่ทราบจริงๆ หาอ่านก็งงงไ หมด

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

สอบถามครับ ไม่ทราบจริงๆ หาอ่านก็งงงไ หมด

เมืองละโว้
คืออยากทราบว่า หลวงพ่อแม้น ท่านทันได้ฝากตัวเป็นลูกศิษกับหลวงพ่อจงไหม เพราะ พศ.ต่างๆ ไล่ไปไล่มา สมัยหลวงพ่อจงท่านเข้าบวช จนถึงมรณะภาพ หลวงพ่อแม้นท่านอยู๋ตรงไหน...ผมถามผู่รู้หลายท่าน บ้างบอกทัน บ้างบอกไม่ทัน หาอ่านในเวบต่างๆผมงง มากเลยครับ

รบกวนท่านผู้รู้ช่วย ชี้เเนะด้วยครับ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: สอบถามครับ ไม่ทราบจริงๆ หาอ่านก็งงงไ หมด

ลูกศิษวัดที่ 8
http://www.watnatangnok.com/

เข้าไปหาอ่านดูครับ